Česta pitanjaGde se potpisuje ugovor o kupoprodaji?
 • Ugovor se potpisuje kod notara u Valjevu.
Da li postoji mogućnost povrata PDV-a?
 • Poreska uprava u Valjevu ima različite standarde po ovom pitanju tako da to zavisi do kog referenta vam dođe predmet.
Šta podrazumeva i koliko košta redovno održavanje?
 • Redovno održavanje podrazumeva tehničko održavanje, čišćenje hodnika i ulaza u objekat, održavanje zelenih površina i saobraćajnica.
  Redovno održavanje ne obuhvata investiciono održavanje.
  Mesečni iznos održavanja po apartmanu u kompleksu 686 je 15€, obračunava i plaća se godišnje.
Kolika je cena po kvadratu?
 • U kompleksu 686 cene se kreću od 1400 do 1600 eur / m2
Kakvi su sadržaji planirani u okviru kompleksa 686?
 • U okviru kompleksa 686 je planirano oko 200m2 unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora za sadržaje.
  Tip sadržaja će biti naknadno preciziran.